CarpWild internetowy wędkarski sklep karpiowy, kulki proteinowe, pellety, zanęty, liquidy, dipy, boostery, plecionki, haczyki, żyłki, kołowrotki, przynęty, akcesoria wędkarskie, wędki - sklep internetowy carpwild.pl

0,00 zł
Strona głównaRegulamin
Sprzedaję na Allegro
Zobacz moje aukcje na Allegro
Szybki kontakt

 e-mail:info@carpwild.pl

             Przemo:

        tel. 601 762 898

 

          Stacjonarny:

        tel. 62-735 1817

e-Płatności
 

 

 Konto do wpłat przelewem:

P.H.U. TROĆ. Ostrów Wlkp. 
Ul. Partyzancka9
 60 1940 1076 3004 8188 0000 0000
 Credit Agricole.

Regulamin

 

REGULAMIN

 

 Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów:

- na stronie internetowej: www.carpwild.pl

- telefonicznie: 62-735 1817; 601 762 898.

- poprzez e-mail: info@carpwild.pl.

 

 1.   W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, zalecane jest korzystanie z następujących przeglądarek: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari lub Google Chrome. Przeglądarki z włączoną obsługą plików Cookies i JavaScript.

 

 1. Sprzedającym jest firma: P.H.U. "TROĆ" Przemysław Zaremba, Małgorzata Handke s.c. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 9       NIP 622-23-07-943 REGON 250950274 .

 

 1. Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.
 2. Sklep realizuje sprzedaż i wysyłkę tylko na terytorium Polski.
 3. Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.

 

 1. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

 Zamówienia.

1. Zamówienie poprzez sklep www.carpwild.pl możliwe jest po wcześniejszym zarejestrowaniu i każdorazowym zalogowaniu, lub bez rejestracji ( bez rejestracji klient nie będzie mógł skorzystać z ewentualnych naliczanych rabatów i niektórych promocji ).

Rejestracja i logowanie jest zabezpieczone protokołem: SSL

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

 

 1. Zamawiający dokonuje zakupu wybranych produktów poprzez dodanie ich do koszyka i wypełnienie formularza zamówienia z podaniem sposobu wysyłki oraz płatności.

 

 1. Zamówienie telefoniczne można składać dzwoniąc pod następujące numery telefonu: 

62-735 1817; 601 762 898.

 

 1. Zamówienie e-mailem przyjmujemy na: info@carpwild.pl
  - przy zamówieniu składanym w taki sposób prosimy o podanie następujących informacji:
  - dane produktu: nazwa, ilość oraz cena

- forma wysyłki
- dane do wysyłki 
- telefon kontaktowy

 Zmiany w zamówieniu.

Na prośbę klienta, przekazaną e-mailem, lub telefonicznie możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu do maksymalnie 1 dnia od jego złożenia - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało już przez wysłane.
W tym wypadku zmiany mogą dotyczyć:

- zmian ilościowych
- dodania nowego produktu
- rezygnacji z zamówionego produktu

- zmiana formy wysyłki

Formy płatności.

Udostępniamy podstawowe formy płatności:

- przelew na nasze konto

- płatności PayU
- płatności Przelewy 24
- płatności PayPal

- pobranie -  przesyłka pobraniowa kurierem GLS

- system ratalny

 Dostawa.

1. Towary zakupione w sklepie www.carpwild.pl, dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

2. Towary zakupione w sklepie www.carpwild.pl dostarcza na zlecenie Sprzedającego: firma kurierska GLS, Poczta Polska , InPost, lub są dostarczane do wybranych Paczkomatów InPost.

Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru,  od wagi oraz gabarytów zamówionych artykułów i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Użytkownika, przed  złożeniem zamówienia.

Koszty te ponosi Zamawiający.

3. Po dostarczeniu przesyłki prosimy sprawdzić jej stan przed odbiorem od przewoźnika, jeżeli jest ona uszkodzona lub nosi ślady otwierania to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie opisać stan ewentualne ubytki, oraz okoliczności powstania szkody. Sporządzony protokół jest podstawą do złożenia reklamacji w firmie transportowej przez Sprzedającego, a Kupujący otrzyma wymieniony towar lub zwrot gotówki. W przypadku nie odebrania przesyłki z winy Kupującego, zostanie on obciążony kosztami jakie w związku z tym poniósł Sprzedający. 

4. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas transportu ponosi sprzedawca.

 

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Powyższa informacja to przybliżony czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 W większości przypadków towar jest wysyłany w ciągu 24 godzin od zamówienia.

6. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana. 

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy lub dłuższej nieobecności.

 Odstąpienie od umowy.

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu sklepu, telefonicznie lub poprzez e-mail, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 4 i 8, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy listem poleconym. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana 
za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.

10. Sprzedawca zastrzega, iż  nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e)   w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

h)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

                                                                                 Gwarancja, Reklamacja.

Gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1. Sklep internetowy carpwild.pl odpowiada w 100% za dostarczenie pełnowartościowego towaru. W razie stwierdzenia wady w zakupionym produkcie prosimy o niezwłoczny kontakt w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

2. Wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku jego braku zostanie wykonany zwrot gotówki na wskazane przez klienta konto bankowe.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne oraz wady ukryte zakupionego towaru wynikłe w czasie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika (m.in. uszkodzenie mechaniczne, samodzielna naprawa, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem) nie będą stanowić podstaw do uznania reklamacji.

3. Gwarant musi wykonać swoje obowiązki (np. naprawić lub wymienić towar) w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez konsumenta. (Podstawa prawna: art. 580 § 2 Kodeksu cywilnego.)

3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje tylko produkty zakupione w naszym sklepie. 

4. Reklamowany towar Kupujący wysyła na swój koszt, nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

5. Sprzedający może zaproponować odbiór towaru, na swój koszt.

                                                                        Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: info@carpwild.pl telefonicznie: 62 735 1817, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: PHU TROĆ Małgorzata Handke Przemysław Zaremba s.c., Ul. Partyzancka 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub osobiście w sklepie stacjonarnym: TROĆ, Ul. Partyzancka 9, Ostrów Wielkopolski.
 2. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 4. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 5. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, numer lub kopię dokumentu zakupu,
 6. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 7. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 10. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Ochrona Danych Osobowych.

 

Administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca.

Klient podając swoje dane osobowe przy dokonywaniu zakupu w sklepie oświadcza, że dane te są zgodne ze stanem faktycznym.

Podając swoje dane osobowe Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Sprzedawcę w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży towarów.

Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie i obsługę przez Sprzedawcę umowy sprzedaży towarów.

Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie dane do faktury i adres dostawy o ile jest inny od adresu zamieszkania.

Dane osobowe są chronione i zabezpieczone przez Sprzedawcę przy dołożeniu najwyższej staranności, mając na celu zapobieżenie ich bezprawnemu przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie lub uszkodzeniu.

Zbiór danych osobowych zgłoszony do GIODO, numer zgłoszenia: 909/2015.

Rejestracja, logowanie i zakupy są zabezpieczone protokołem: SSL.

 

 Powiadamianie o nowościach i promocjach.

 Zapisując się do Newslettera Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o nowościach i promocjach.

Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach i rabatach.

W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z Newslettera.

Mając na uwadze uciążliwość Newsletterów, zobowiązujemy się do nie wysyłania więcej, jak średnio, 2 Newslettery miesięcznie.

 

Pliki cookies.

 Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep i przechowywane na komputerze każdego użytkownika sklepu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze sklepu. Wykorzystywane przez sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez użytkowników ze sklepu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje niżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

 Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

2. Strona korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc.

W każdym wypadku użytkownik sklepu może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów administrator danych doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

Dane zbierane automatycznie (takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego użytkownika sklepu) mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie sklepu.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Ochrona praw autorskich i pokrewnych.

  Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie wszelkich danych zawartych na stronach: www.carpwild.pl, do celów innych niż osobiste, bez zgody właścicieli tych danych,  jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

 

 Oświadczenie Sprzedającego.

       Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszania praw Konsumenckich Kupującego. W przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek zapis może te prawa naruszać, zostanie on usunięty, nie będzie też brany pod uwagę przy załatwianiu spraw Kupującego, ani nie będzie miał wpływu na dalszy tok postępowania.

Prawo Unijne.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

 

 P.H.U "TROĆ" s.c.

Małgorzata Handke, Przemysław Zaremba

Ostrów Wielkopolski 2015.02.01

Załączniki:

Formularz Odstąpienia Od Umowy

Do pobrania PDF: formularz odstąpienia od umowy

doc.:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Carpwild.pl to sklep wędkarski online. Posiadamy w ofercie produkty wędkarskie najwyższej jakości. Oferujemy kulki proteinowe, narzędzia wędkarskie oraz okulary polaryzacyjne tanio. Artykuły wędkarskie sklep internetowy-to nasz sklep, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Polecamy wędki tanio, oraz pellety zanętowe. Pontony sklep internetowy, przynęty sklep internetowy oraz wędki sklep internetowy, to produkty najczęściej kupowane przez klientów w naszym sklepie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.